Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Chế Biến Suất Ăn Thăng Long
      Địa Chỉ : Km 02 Đường Thăng Long Nội Bài – Kim Chung – Đông Anh – Hà Nội
      Hotline : 043 – 9517593    Mobile : 043 – 8811841       Fax : 043 – 8814104
A 1 logo pts

 Kính gửi : Quý Công Ty, Khách Hàng

Công Ty Cổ Phần Du Lịch Và Chế Biến Suất Ăn Thăng Long được thành lập ngày 23 tháng 05 năm 2005.

Có trụ sở tại : Km số 02 đường Thăng Long – Nội Bài, Xã Kim Chung, Huyện Đông Anh, Thành Phố Hà Nội.

Đăng ký kinh doanh số 0103007892 do ông Lê Minh Vỹ làm giám đốc.

Được thành lập từ năm 2005 chúng tôi chuyên cung cấp dịch vụ ăn uống, suất ăn công nghiệp, suất ăn ca cho công

nhân của các công ty trong khu công  nghiệp Bắc Thăng Long như :

 1. Công Ty TNHH Ogino Việt Nam

2. Công Ty TNHH Daiwa Plastics Thăng Long

3. Công Ty TNHH Hal Việt Nam

4. Công Ty TNHH Việt Nam Iritani

5. Công Ty TNHH Nissei Electric Hà Nội

6. Công Ty TNHH Panasonic Systen Networks Việt Nam

7. Công Ty TNHH Panasonic Việt Nam

8. Công Ty TNHH Panasonic Industrial Devices Việt Nam

9. Công Ty TNHH SD Việt Nam

10. Công Ty TNHH Linh Kiện Điện Tử Sei Việt Nam

11. Công Ty TNHH Suncall Technology Việt Nam

12. Công Ty TNHH Terumo Việt Nam

13. Công Ty TNHH Showa Việt Nam

14. Công Ty TNHH Kanepackage Việt Nam

​Mặc dù nền kinh tế khủng hoảng, giá cả thị trường thay đổi từng ngày nhưng công ty chúng tôi vẫn cung cấp những

suất ăn đảm bảo đủ dinh  dưỡng, vệ  sinh an toàn thực phẩm cho người lao động và luôn giữ mức giá ổn định.

                                                                              Công Ty CP Du Lịch Và Chế Biến Suất Ăn Thăng Long

                                                                                                         Giám Đốc : Lê Minh Vỹ